Zmluvné podmienky kurzov organizovaných DNV Business Assurance Slovakia s.r.o.

1. Poplatok za kurz účastníci neplatia pred kurzom. Po ukončení kurzu je vystavená faktúra a až po jej uhradení je vystavený certifikát.

2. Počet účastníkov je obmedzený z dôvodu zachovania kvality kurzu. V prípade naplnenia kurzu je účastníkom navrhnutý ďalší termín.

3. Cena kurzu zahŕňa študijné materiály, podklady pre cvičenia a prípadové štúdie, obedy a občerstvenie počas trvania kurzu.

4. Storno poplatky pri zrušení účasti zo strany účastníka:

Najmenej 30 pracovných dní pred začatím kurzu         0 % z ceny kurzu

15 – 29  pracovných dní pred začatím kurzu               25 % z ceny kurzu

8 – 14 pracovných dní pred začatím kurzu                  50 % z ceny kurzu

4 – 7 pracovných dní pred začatím kurzu                    75 % z ceny kurzu

menej ako 4 pracovné dni pred začatím kurzu             95 % z ceny kurzu

5. Po úspešnom absolvovaní písomných testov absolventi kurzu získajú certifikát/osvedčenie vydané spoločnosťou DNV s neobmedzenou platnosťou.

6. Odoslaním objednávky na kurz klient akceptuje 30 dňovú splatnosť faktúry spoločnosti DNV Business Assurance Slovakia s.r.o.

7. Pri neúspešnom zložení IRCA skúšky je možné absolvovať opravnú skúšku v rámci ďalšieho plánovaného termínu (iba vykonanie/zloženie skúšky je v tomto prípade zdarma) alebo je možné dohodnúť si individuálny termín opravnej skúšky za poplatok (poplatok bude stanovený v závislosti na počte neúspešných uchádzačov).

8. Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

 

S účinnosťou odo dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie o ochrane a spracovaní osobných údajov, tzv. GDPR. Spoločnosť DNV sa zaväzuje dodržiavať požiadavky GDPR v súvislosti so službami poskytovanými zákazníkovi a spracovávanými osobnými údajmi. V rámci DNV existujú adekvátne postupy, ktoré zabezpečujú dodržiavanie týchto požiadaviek. Vzhľadom na vyššie uvedené DNV prehlasuje, že zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými požiadavkami GDPR.