DNV.com

1. Poplatok za kurz účastníci neplatia pred kurzom. Po ukončení kurzu je vystavená faktúra a až po jej uhradení je vystavený certifikát.

2. Počet účastníkov je obmedzený z dôvodu zachovania kvality kurzu. V prípade naplnenia kurzu je účastníkom navrhnutý ďalší termín.

3. Cena kurzu zahŕňa študijné materiály, podklady pre cvičenia a prípadové štúdie, obedy a občerstvenie počas trvania kurzu.

4. Storno poplatky pri zrušení účasti zo strany účastníka:

Najmenej 30 pracovných dní pred začatím kurzu         0 % z ceny kurzu

15 – 29  pracovných dní pred začatím kurzu               25 % z ceny kurzu

8 – 14 pracovných dní pred začatím kurzu                  50 % z ceny kurzu

4 – 7 pracovných dní pred začatím kurzu                    75 % z ceny kurzu

menej ako 4 pracovné dni pred začatím kurzu             95 % z ceny kurzu

5. Po úspešnom absolvovaní písomných testov absolventi kurzu získajú certifikát/osvedčenie vydané spoločnosťou DNV GL s neobmedzenou platnosťou.

6. Odoslaním objednávky na kurz klient akceptuje 30 dňovú splatnosť faktúry spoločnosti DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.

7. Pri neúspešnom zložení IRCA skúšky je možné absolvovať opravnú skúšku v rámci ďalšieho plánovaného termínu (iba vykonanie/zloženie skúšky je v tomto prípade zdarma) alebo je možné dohodnúť si individuálny termín opravnej skúšky za poplatok (poplatok bude stanovený v závislosti na počte neúspešných uchádzačov).

8. Minimálny počet účastníkov potrebných na otvorenie kurzu je 6. Pri nižšom počte prihlásených účastníkov si DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo kurz zrušiť.

 

S účinnosťou odo dňa 25. 5. 2018 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie o ochrane a spracovaní osobných údajov, tzv. GDPR. Spoločnosť DNV GL sa zaväzuje dodržiavať požiadavky GDPR v súvislosti so službami poskytovanými zákazníkovi a spracovávanými osobnými údajmi. V rámci DNV GL existujú adekvátne postupy, ktoré zabezpečujú dodržiavanie týchto požiadaviek. Vzhľadom na vyššie uvedené DNV GL prehlasuje, že zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi v súlade s platnými požiadavkami GDPR.