DNV.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Rozdiel medzi "vyrobenou" a "vykontrolovanou" kvalitou

(dobrovoľné/optional)