Other sectors

Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov IATF 16949:2009

Corporate Responsibility

Technická špecifikácia IATF 16949:2009 zjednocuje celosvetové požiadavky zákazníkov v automobilovom priemysle (členovia IATF).

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný auditor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a taktiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zmeny v revízii normy IATF 16949:2009
 • Procesný prístup k auditovaniu, zameranie auditov na hodnotenie výkonnosti procesov
 • Úloha špecifických požiadaviek zákazníka
 • Práca v skupinách - zopakovanie si požiadaviek normy IATF 16949
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov, formulácia zistení auditu
 • Diskusia - zodpovedanie otázok účastníkov kurzu zameraných na konkrétne/vybrané požiadavky IATF 16949
 • Záverečný test
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.

Jednou z požiadaviek tejto špecifikácie je vykonávanie interných auditov. Interný auditor je zodpovedný za preverenie súladu systému manažérstva kvality s požiadavkami normy a taktiež za zhodnotenie efektívnosti zavedeného systému. Prínosom interných auditov by malo byť predovšetkým vyhľadavanie potenciálu a príležitostí pre zlepšovanie výkonnosti organizácie. Interní audítori tiež bývajú nástrojom pre zvyšovanie povedomia o systémoch manažérsva kvality v spoločnosti.

Cieľ kurzu:

Účastníci kurzu si na praktických príkladoch precvičia vykonávanie interných auditov. Získajú praktické skúsenosti týkajúce se prípravy a vlastného vedenia auditu, pochopia psychologické aspekty auditu a budú pripravení na prekážky, s ktorými sa možu pri vykonávaní auditu stretnúť.

Obsah kurzu:

 • Zmeny v revízii normy IATF 16949:2009
 • Procesný prístup k auditovaniu, zameranie auditov na hodnotenie výkonnosti procesov
 • Úloha špecifických požiadaviek zákazníka
 • Práca v skupinách - zopakovanie si požiadaviek normy IATF 16949
 • Riešenie modelových situácií z interných auditov, formulácia zistení auditu
 • Diskusia - zodpovedanie otázok účastníkov kurzu zameraných na konkrétne/vybrané požiadavky IATF 16949
 • Záverečný test
 • Diskusia

Kurz je určený:

Pre všetkých interných audítorov, ktorí chcú získať alebo si zvýšiť odbornú kvalifikáciu a spôsobilosť pre efektívne vedenie interných auditov v automobilovom priemysle.

Pre registráciu na požadovaný termín kliknite na miesto kurzu.