DNV.com

Obehové hospodárstvo a recyklácia

Prechod na business modely obehového hospodárstva je nevyhnutný pre ďalší rast a riešenie požiadaviek udržateľnosti.

Plastic bottle for recycle waste

Lineárny priemyselný model ťažby, výroby a likvidácie už nie je životaschopnou reakciou na rýchly rast populácie, obmedzené zdroje, rozširujúcu sa urbanizáciu, nedostatok vody a ďalšie trendy. Podniky musia nájsť spôsoby, ako oddeliť hospodársku činnosť od spotreby obmedzených zdrojov, vylúčiť zo systému odpad a znečistenie, zachovať používanie výrobkov a materiálov a obnoviť prírodné systémy.

Prechod je nevyhnutný. DNV pomáha spoločnostiam budovať dôveru a transparentnosť v rámci dodávateľských reťazcov a vo vzťahu k spotrebiteľom - od digitálnych riešení a noriem, ktoré zabezpečujú vysledovateľnosť, až po ekosystémy, ktoré motivujú k udržateľnému správaniu.