Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Základy Six Sigma

(dobrovoľné/optional)