Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Výklad požiadaviek normy ISO 9001:2015

(dobrovoľné/optional)