Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Interný audítor integrovaného systému podľa požiadaviek ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018

(dobrovoľné/optional)