DNV.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Plánovanie a riadenie projektov v automobilovom priemysle

(dobrovoľné/optional)