Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Integrácia rizikového prístupu v manažérskom systéme QES

(dobrovoľné/optional)