DNV.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Vedúci/externý audítor SMBOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2018 - CQI and IRCA

(dobrovoľné/optional)