Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Procesný prístup v automobilovom priemysle

(dobrovoľné/optional)