Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Zvyšovanie kvalifikácie interných audítorov podľa ISO 9001:2015

(dobrovoľné/optional)