Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Interný audítor podľa normy ISO 13485:2016 (in Slovak)

(dobrovoľné/optional)