Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz audítor bezpečnosti potravín podľa ISO 22000:2005

(dobrovoľné/optional)