Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Vedúci audítor informačnej bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013

(dobrovoľné/optional)