DNV.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Interný audítor bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001:2013

(dobrovoľné/optional)