Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Implementácia systému energetického manažérstva podľa normy ISO 50001:2018

(dobrovoľné/optional)