Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz VDA 2:2012, 5. vydanie v porovnaní s PPAP:2006, 4. vydanie

(dobrovoľné/optional)