Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Enterprise Risk Management

(dobrovoľné/optional)