Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Vedúci/externý audítor životného prostredia podľa požiadaviek ISO 14001:2015 - CQI and IRCA

(dobrovoľné/optional)