Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Efektívny audit dodávateľov

(dobrovoľné/optional)