Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Global 8D report

(dobrovoľné/optional)