Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Interný audítor podľa normy ISO 14001:2015

(dobrovoľné/optional)