Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz SPC - Základy štatistiky

(dobrovoľné/optional)