Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz FMEA - analýza možných chýb a dôsledkov

(dobrovoľné/optional)