DNV.com

Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Interný audítor ISO 9001:2015 - CQI and IRCA

(dobrovoľné/optional)