Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Základy manažérstva rizík a jeho aplikácia v praxi

(dobrovoľné/optional)