Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: TISAX Self Assessment – jednoducho a efektívne

(dobrovoľné/optional)