Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Špecifické požiadavky BMW Group

(dobrovoľné/optional)