Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Interný audítor podľa normy ISO/TS 22163:2017

(dobrovoľné/optional)