Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Riadenie rizík v automobilovom priemysle podľa harmonizácie VDA/AIAG

(dobrovoľné/optional)