Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz AIAG & VDA FMEA 2019

(dobrovoľné/optional)