Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Kurz Nové požiadavky normy ISO 50001:2018

(dobrovoľné/optional)