Kontaktovať DNV GL Akadémiu

(dobrovoľné/optional)

Training name: Nástroj na zabezpečenie kvality DoE

(dobrovoľné/optional)